Prawo prywatne państw Europy Środkowej w świetle prawnoporównawczym
Data:
2017-04-21
Adres:
ul. Krupnicza 33a, Kraków

Miejsce wydarzenia: Wydział Prawa i Administracji UJ,

Organizatorzy:
Data:
Osoba publikująca:
Podmiot publikujący:
cracovia