Komunikat archiwalny
Współpracuj z miastem przy oczyszczaniu ul. Lea
Współpracuj z miastem przy oczyszczaniu ul. Lea

Od 25 i 26 kwietnia w każdy wtorek i środę na ul. Lea, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kijowską do pl. Inwalidów miasto prowadzi pilotażowe oczyszczanie ulicy przy zmienionej organizacji ruchu. Mieszkańcy są proszeni o zastosowanie do nowych zasad parkowania samochodów.


cracovia