Komunikat archiwalny
Czy potrzebna jest opłata turystyczna w miastach?
Czy potrzebna jest opłata turystyczna w miastach?

Zwiększający się ruch turystyczny w polskich miastach oraz propozycja wprowadzenia opłaty turystycznej były głównymi tematami posiedzenia Komisji Turystyki Związku Miast Polskich (ZMP), które odbyło się 27 kwietnia w Krakowie. ZMP to najstarsza polska organizacja samorządowa, która skupia wokół wspólnych celów około 300 miast.


cracovia