Komunikat archiwalny
Pomysły na kreatywną przestrzeń na Zabłociu
Pomysły na kreatywną przestrzeń na Zabłociu

W rozstrzygniętym w maju konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, nie przyznano pierwszej nagrody. Dwa drugie miejsca zajęły prace autorstwa Macieja Kaufmana, Marcina Maraszka i Eweliny Siestrzewitowskiej (praca nr 3) oraz Katarzyny Głuch, Mateusza Cyranki, Natalii Judy, Anity Nowak oraz Krzysztofa Speliny (praca nr 7). Oba zespoły otrzymały nagrody w wysokości 20 tys. (pula za pierwsze i drugie miejsce podzielona na dwa).


cracovia