Komunikat archiwalny
Studium wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w opracowaniu
Studium wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w opracowaniu

10 lipca podpisano umowę na opracowanie „Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa”. Jego celem jest określenie możliwości wykorzystania istniejącej sieci kolejowej na terenie miasta dla przewozów pasażerskich w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Opracowanie ma być gotowe pod koniec tego roku.


cracovia