Komunikat archiwalny
Wypowiedz się o planie dla Bodzowa
Wypowiedz się o planie dla Bodzowa

W środę 19 lipca odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca rozwiązań przyjętych w wykładanym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bodzów – rejon ul. Widłakowej”.


cracovia