Zapoznaj się z założeniami uchwały krajobrazowej
Zapoznaj się z założeniami uchwały krajobrazowej

Od 21 sierpnia do 29 września trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały krajobrazowej, czyli „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”.


cracovia