Komunikat archiwalny
Jesteś właścicielem żłobka lub klubu dziecięcego? Złóż wniosek o dotację
Jesteś właścicielem żłobka lub klubu dziecięcego? Złóż wniosek o dotację

8 stycznia rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na  ten rok dla żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów prowadzących działalność na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.


cracovia