Komunikat archiwalny
Program termomodernizacji domów na sesji RMK
Program termomodernizacji domów na sesji RMK

W środę, 14 marca radni zajęli się programem termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Krakowie. Odbyło się pierwsze czytanie uchwały. Proponowany program ma być uzupełnieniem dla dwóch prężnie działających w Krakowie: Programu Ograniczania Niskiej Emisji i Lokalnego Programu Osłonowego.

Przedstawiony projekt programu zakłada udzielanie dotacji na wykonanie zadań w budynkach jednorodzinnych położonych w Krakowie, wciąż posiadających ogrzewanie na paliwo stałe, dla których wnioskodawca uzyskał dotację (zawarł umowę dotacyjną) w ramach PONE lub złożył kompletny wniosek na zmianę systemu ogrzewania, a informacja o jego pozytywnym rozpatrzeniu została umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Termomodernizacja budynku wykonywana będzie na podstawie zaleceń zawartych w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej. Dotacja będzie udzielana na realizację zadań obejmujących:

  • docieplenie ścian zewnętrznych (maksymalnie 150 zł/m2),
  • docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją (maksymalnie 150 zł/m2),
  • docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie (maksymalnie 150 zł/m2),
  • wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (maksymalnie 400 zł/m2 powierzchni stolarki).

Maksymalna łączna kwota dotacji wyniesie 25 tys. zł.

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą w czasie naboru, o którego terminie będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data komunikatu: 2018-03-14
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe

cracovia