Komunikat archiwalny
Krok do renowacji Zajazdu Kazimierskiego
Krok do renowacji Zajazdu Kazimierskiego

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie rozpisał przetarg na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na rewitalizację budynku Zajazdu Kazimierskiego. W przyszłości ma się tam mieścić główna siedziba Biblioteki Kraków.

Są szanse, że zabytkowy Zajazd Kazimierski wreszcie odzyska dawny blask. ZIM Kraków właśnie ogłosił przetarg na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę dla adaptacji budynku na rogu ul. Krakowskiej 29 i Węgłowej 1, 1a na potrzeby Biblioteki Kraków.

– W ramach tego zlecenia, w pierwszym etapie wykonany będzie projekt koncepcyjny, który pozwoli na oszacowanie wartości robót budowlanych. Następnie wykonawca będzie miał za zadanie przygotować dokumentację projektową i złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Chcielibyśmy mieć ten dokument pod koniec tego roku – mówi Janina Pokrywa, dyrektor ZIM Kraków.

Przypomina, że już wcześniej – na zlecenie Miasta – rozpoczęło się przygotowywanie do rewitalizacji zabytkowego budynku.

– Dysponujemy już szeregiem ekspertyz, a także programem funkcjonalno-użytkowym – zaznacza Janina Pokrywa. - Chcemy w tym roku oszacować wartość prac budowlanych, związanych z adaptacją i renowacją obiektu. To pozwoli na projekcję wydatków na kolejne lata i zaproponowanie konkretnych kwot w dokumentach finansowych Miasta – dodaje.

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu opisany jest na stronie zim.krakow.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Warto wiedzieć, że budynek Zajazdu Kazimierskiego jest częściowo wpisany do rejestru zabytków (ul. Krakowska 29, ul. Węgłowa 1) oraz Gminnej Ewidencji Zabytków (ul. Węgłowa 1A). Obiekt znajduje się w obrębie układu urbanistycznego dawnego miasta  Kazimierz ze Stradomiem, wpisanym do rejestru zabytków oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków - historyczny zespół miasta” (zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 września 1994 r.).

W obecnej formie budynek dawnego zajazdu kazimierskiego datuje się na II połowę XIX wieku. Położony jest w miejscu wyjątkowo ważnym, z punktu widzenia historii Kazimierza, przy wylocie na pierwotny rynek kazimierski (obecny Plac Wolnica). Jako jeden z niewielu obiektów zabudowy mieszkalnej zachował relikty pierwotnych domów mieszczańskich, ponieważ wzniesiono go z wykorzystaniem zachowanych piwnic domów średniowiecznych usytuowanych przy ul. Węgłowej.

W latach 80-tych ubiegłego wieku planowano zaadaptować budynek na hotel, jednak do realizacji tych planów nie doszło. W latach 1992-94 przeprowadzono doraźny remont zajazdu, który polegał głównie na zatrzymaniu postępującej degradacji budynku, wzmocnienia jego konstrukcji.

W 1999 roku budynek oddano w czterdziestoletnią dzierżawę Instytutowi Turystyki, który miał przeprowadzić generalny remont. Gmina wypowiedziała umowę ponieważ dzierżawca nie realizował jej zapisów związanych właśnie z pracami renowacyjnymi. W 2004 r. budynek został wystawiony przez Gminę Miejską Kraków na sprzedaż, nie znalazł się jednak nabywca. Od tego czasu – w ramach prac zabezpieczających - wyremontowano pokrycie dachu i zabezpieczono elewację. Obecnie budynkiem zarządza Zarząd Budynków Komunalnych.

Po renowacji, w dawnym Zajeździe Kazimierskim będzie się mieścić główna siedziba Biblioteki Kraków. Już obecnie część parteru zajmuje filia tej instytucji. Poza działami merytorycznymi i administracyjnymi Biblioteki Kraków, odrestaurowany Zajazd Kazimierski ma być przede wszystkim nowym centrum czytelnictwa dla mieszkańców. Będzie tu działać główna wypożyczalnia i czytelnia, centrum informacji regionalnej, a także ośrodek animacji kulturalnej i literackiej, służący promocji czytelnictwa oraz wydarzeń związanych z literaturą i sztuką, z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań multimedialnych. Siedziba Biblioteki ma być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chodzi nie tylko o usuwanie barier architektonicznych, ale także  o inne rozwiązania, które pomogą korzystać z zasobów placówki osobom z niepełnosprawnością intelektualną, słuchową czy wzrokową.

Warto wiedzieć, że gruntowny remont kamienicy u zbiegu ulic Krakowskiej i Węgłowej to nie pierwsze tego typu zadanie ZIM Kraków związane z renowacją zabytkowych obiektów na terenie naszego miasta. Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku zakończyła się kompleksowa rewitalizacja zajazdu Pod św. Benedyktem u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Wielickiej, gdzie siedzibę będzie miało Muzeum Podgórza, filia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Data komunikatu: 2018-03-14
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe

cracovia