Komunikat archiwalny
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są ważne
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są ważne

Podstawą organizowania przestrzeni miejskiej są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, oparte na zapisach „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta”. Obecnie w Krakowie miejscowe plany zagospodarowania obowiązują na ok. 55 proc. powierzchni miasta.


cracovia