Komunikat archiwalny
Lepsza infrastruktura w Nowej Hucie
Lepsza infrastruktura w Nowej Hucie

W Nowej Hucie realizowany jest obecnie remont nawierzchni na al. Jana Pawła II na odcinku od pl. Centralnego do ul. Bulwarowej. W tym rejonie prowadzone są również inne roboty, m.in. trwa sukcesywna wymiana chodników osiedlowych oraz realizowane są zadania z programu „Nowa Huta Dziś”.


cracovia