Komunikat archiwalny
Wnieś opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Wnieś opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Zgodnie z prawem, osoby lub podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, mają obowiązek niezwłocznego złożenia do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK wypełnionego oświadczenia.


cracovia