Komunikat archiwalny
Drogi naprawiane na bieżąco
Drogi naprawiane na bieżąco

Za łatanie dziur czy poprawę nawierzchni chodnika odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Natomiast za utrzymanie czystości MPO.


cracovia