Komunikat archiwalny
Zmiana taryfy Wodociągów Miasta Krakowa
Zmiana taryfy Wodociągów Miasta Krakowa

Wodociągi Miasta Krakowa informują, że organ regulacyjny, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.


cracovia