Komunikat archiwalny
Dziś możliwe przekroczenia norm pyłów PM10
Dziś możliwe przekroczenia norm pyłów PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje o ryzyku wystąpienia dziś przekroczenia poziomu 100 µg/m3 pyłu zawieszonego PM10 na obszarze Krakowa. Jako przyczyny podaje warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.


cracovia