Synagoga Kupa
Adres:
Jonatana Warschauera 8, 31-057 Kraków

Synagoga powstała w latach 40. XVII w. z funduszu kahału i dlatego nosi nazwę Kupa (słowo „kupa" znaczy fundusz).

W XIX w. bożnicę kilkukrotnie rozbudowywano, najpierw w związku z budową ulicy Miodowej utworzono ogród pomiędzy ulicą a elewacją synagogą, powstała też piętrowa oficyna i ganek komunikacyjny do pomieszczenia dla kobiet. W okresie międzywojennym przeprowadzano prace konserwatorskie i estetyzujące. Wnętrze ozdobiono nowymi malowidłami, a cały budynek otoczono ozdobnym ogrodzeniem.

Podczas okupacji niemieckiej bożnica uległa dewastacji. Całkowicie zniszczone zostały bima (podwyższone, zadaszone miejsce w centrum synagogi) oraz platforma ze schodami i pulpitem kantora przed arką, przepadło też ruchome wyposażenie.

Przez kilka lat po wojnie w bożnicy ponownie odbywały się zgromadzenia modlitewne. Pełniła ona także inne funkcje, znajdowała się tam m.in. wytwórnia macy i rytualna rzeźnia drobiu, a oficynie mieszkały rodziny żydowskie przybyłe po 1945 r. z ZSRR. Bożnicę użytkowała też spółdzielnia produkcyjna.

Obecnie, po przeprowadzeniu gruntownego remontu konserwatorskiego, synagoga służy jako miejsce spotkań, koncertów i wystaw, przede wszystkim w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej. Jest też główną synagogą krakowskiej gminy żydowskiej.

Data: 2016-12-06
Osoba publikująca: MARGERITA KRASNOWOLSKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
cracovia