Ważne telefony i adresy

Telefony informacyjne

Informacja MPK: 9150
Informacja PKP: 9436
Informacja PKS: 0300 300121
Biuro Numerów TP: 118913


Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe: 999
Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Straż Miejska: 986
Pogotowie Ciepłownicze: 993
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Gazowe: 992
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne: 994
Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112
Centrum Powiadamiania Ratunkowego WOPR: +48601 100100

Data komunikatu: 2011-06-02
Osoba publikująca: Konrad Turczyński
Podmiot publikujący: MOBI


cracovia