Struktura Urzędu Miasta Krakowa
Biuro Ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)
Biuro Ds. Ewidencji Mienia (EM)
Biuro Ds. Podatku Vat (BV)
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)
Kancelaria Prezydenta (KP)
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)
Urząd Stanu Cywilnego (SC)
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)
Wydział Budżetu Miasta (BM)
Wydział Ds. Jakości Powietrza (JP)
Wydział Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)
Wydział Ds. Turystyki (WT)
Wydział Edukacji (EK)
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)
Wydział Finansowy (FK)
Wydział Geodezji (GD)
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)
Wydział Informatyki (IT)
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)
Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)
Wydział Mieszkalnictwa (ML)
Wydział Obsługi Urzędu (OU)
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)
Wydział Podatków i Opłat (PD)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)
Wydział Skarbu Miasta (GS)
Wydział Sportu (SP)
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)
Zespół Radców Prawnych (PR)

Kierownictwo UMK 
Godziny obsługi mieszkańców 


cracovia